Seminář pro vyučující tělesné výchovy v podání trenérů VSK Český Krumlov

04.12.2014 10:32

Volejbal v hodinách tělesné výchovy.

Ve středu 3. prosince 2014 úspěšně proběhl v tělocvičně ZŠ Školní Kaplice praktický seminář, jehož cílem bylo ukázat možnou cestu, jak zařadit výuku volejbal do hodin tělesné výchovy na ZŠ. O praktickou ukázku s videoprojekcí, se postarali trenéři:  Jan Vobr, Oldřich Záhoř a děti z přípravky a mladšího žactva VSK Český Krumlov.  Pro osmnáct frekventantů byly dále připraveny metodické materiály, které poskytl ČVS.