ČESKOKRUMLOVSKÝ VOLEJBAL

 

HISTORIE

 

      Počátky organizovaného volejbalu na Českokrumlovsku spadají do poloviny 30. let minulého století. V období 40. - 80. let se hrál v Českém Krumlově volejbal na velmi slušné krajské úrovni, avšak nikdy nepronikl do soutěží republikových. Mezníkem kvalitativních změn se stal rok 1982, kdy začaly vyvíjet svou činnost volejbalové sportovní třídy při ZŠ Za Nádražím, zaměřené na dívčí volejbal. Už v polovině 80. let pronikl českokrumlovský volejbal do nejvyšších republikových soutěží mládeže a v 90. letech i do soutěží dospělých. V sezóně 1998 - 1999 hrálo, vedle nejvyšší republikové soutěže mladších dorostenek, národní ligu jak družstvo žen, tak družstvo mužů. Tato sezóna byla sice sportovně jednou z nejúspěšnějších v historii klubu, avšak ekonomicky jej značně vyčerpala. Na základě těchto  zkušeností bylo vedením klubu přijato rozhodnutí soustředit se převážně na výchovu volejbalové mládeže.

      Nejznámější a nejpopulárnější členkou VSK Č. Krumlov je bývalá mnohonásobná reprezentační nahrávačka Romana Jedličková-Kumpochová, která se kromě šestkového volejbalu věnuje i beach volejbalu, kde se svojí spoluhráčkou Lucií Růžkovou-Václavíkovou získala ve třech po sobě jdoucích republikových šampionátech vždy bronzovou medaili.

      Počátkem 90. let pronikly českokrumlovské odchovankyně i do reprezentačních výběrů ČSFR a později ČR.

      Vedle Romany Jedličkové je třeba zmínit i další významné odchovankyně a odchovance: Andreu Sládkovou (v současnosti blokařka Olympu Praha), Hanu Vobrovou (nahrávačka Slávie Praha, v současnosti zahraniční angažmá), Marka Beera (v současnosti blokař Dukly Liberec), Františka Adlera, Petra Šulistu ml. a Antonína Bédiho. Vskutku historickou událostí v dějinách klubu se v roce 2001 stala účast družstva žákyň na Olympijských hrách mládeže v kanadském Hamiltonu a zisk stříbrné medaile.

      Na základě výborné práce s mládeží bylo od 1. 9. 2000 Českým volejbalovým svazem zřízeno v Č. Krumlově Tréninkové centrum mládeže. Jedno z deseti center v ČR a jediné dívčí v jihočeském regionu podporované ČVS.

      Od roku 2002 se otevřely sportovní třídy, tvořené nejen z dívek, ale i chlapců.

      Velkým úspěchem byla i nominace některých hráček a hráčů (A. Sládkové, H. Vobrové, F. Adlera, P. Šulisty ml., A. Bédiho) do kadetských a juniorských reprezentačních družstev ČR.

       Od roku 2010 je klub zařazen do systému SPS (sportovní střediska mládeže) a jeho práce s mládeží byla vyhodnocena jako 5. nejúspěšnější v ČR za poslední čtyři roky.

 

CÍL KLUBU

 

      Základním cílem klubu je vyhledávat talenty v 

Č. Krumlově i v celém jihočeském regionu a vytvářet jim podmínky pro další sportovní růst. K dosažení tohoto cíle musí VSK vedle úspěšného fungování sportovního centra mládeže při ZŠ aktivně zajišťovat i výběr a celoroční činnost předkadetské reprezentace, včetně účasti na Memoriálu M. Kafky a R. Myslíka (republikové finále krajských reprezentací). Nejtalentovanější hráče a hráčky pak připravovat tak, aby obstáli v republikové konkurenci a stali se z nich reprezentanti ČR.

K dosažení tohoto cíle musí VSK společně se svými partnery vytvářet organizační, kádrové a hlavně pak ekonomické podmínky pro úspěšné fungování SPS. To má vazbu na Gymnázium a ostatní střední školy v Č. Krumlově (SZŠ a SOU, SUPŠ). Pro přespolní členy TCM jsou vytvořeny i ubytovací kapacity přímo v budově Gymnázia.

  

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY DÍVEK

 • V krajskému přeboru patřily žákyně v mládežnickém volejbale v 90. letech po dobu 10 let k absolutní špičce. Výsledek této práce byl završen postupem do nejvyšších soutěží.
 • Na přeboru ČR obsadili  7. místo
 • V Českokrumlovské minivolejbalové sérii obsadily několikrát  1. místo
 • Nejvyšší soutěže: extraliga kadetek a juniorek
 • Nejúspěšnější hráčky – Andrea Sládková, Hana Vobrová, Eva Šimáková, Táňa Vaclíková, Marika Pupakisová, Veronika Vlásková, Zuzana Janová, Zuzana Marková, Eva Weisová
 • Minulí a současní trenéři – Jan Vobr, Jana Beerová, Dalibor Carda, Romana Jedličková, Jana Součková, Břetislav Kalendovský, Petr Knížek, Jiří Roubín, Jan Vondrouš, Milan Bárta, Alena Jůzková, Iva Hermannová, Irena Jakobová, Pavel Salon, Pavel Podruh, Zdeněk Přívratský , Jan Vopat, Pavol Sebéni, Věra Brožová, Radim Novotný, Lenka Fialová, Zdeněk Boček.

 

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY CHLAPCŮ

 • 8. místo v 1. lize juniorů
 • 10. místo na přeboru ČR
 • Ve srovnávací soutěži základních škol s rozšířenou výukou volejbalu postoupili 4x do republikového finále (1x – 3. místo, 3x  - 5. místo)
 • Krajský přebor 1x vyhráli
 • Nejvyšší soutěže:  1. liga juniorů
 • Minulí a současní trenéři: Oldřich Záhoř, Jan Berný, Petr Šulista, Zdeněk Boček, Miroslav Plichta.
 • Nejúspěšnější hráči: Marek Beer, Petr Šulista ml., Antonín Bédi, František Adler.

 

ČESKOKRUMLOVSKÝ VOLEJBAL

 

HISTORIE

V roce 1982 vznikly volejbalové sportovní třídy při ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově, zaměřené na dívčí volejbal.

 

Už v polovině 80. let se dostal českokrumlovský volejbal do nejvyšších republikových soutěží mládeže a v 90. letech i do soutěží dospělých.

 

Počátkem 90. let pronikly českokrumlovské odchovankyně i do reprezentačních výběrů ČSFR a později ČR.

 

V sezóně 1998 - 1999 hrálo, vedle nejvyšší republikové soutěže mladších dorostenek, národní ligu jak družstvo žen, tak družstvo mužů. Byla sezónou nejúspěšnější.

 

Nejznámější a nejpopulárnější členkou VSK Č. Krumlov je bývalá mnohonásobná reprezentační nahrávačka Romana Jedličková-Kumpochová, která se kromě šestkového volejbalu věnuje i beach volejbalu.

 

Na základě výborné práce s mládeží bylo od 1. 9. 2000 Českým volejbalovým svazem zřízeno v Č. Krumlově Tréninkové centrum mládeže.

 

Historickou událostí v dějinách klubu se v roce 2001 stala účast družstva žákyň na Olympijských hrách mládeže v kanadském Hamiltonu a zisk stříbrné medaile.

 

 

Od roku 2002 se pod vedením Oldřicha Záhoře otevřely sportovní třídy, tvořené nejen z dívek, ale i chlapců.

 

 Od roku 2010 je klub zařazen do systému SPS (sportovní střediska mládeže) a jeho práce s mládeží byla vyhodnocena jako 5. nejúspěšnější v ČR za poslední čtyři roky.

 

Největší podíl na rozvoji a fungování českokrumlovského volejbalu patří Janu Vobrovi a Daliboru Cardovi.