ORANŽOVÝ KROUŽEK (začátečníci) - 3. až 5. třída

Trenéři: Lenka Vávrová

Tréninky:  Po - 15.00 - 16.00 

                               Čt -  15.00 - 16.00 

Tělocvična ZŠ Za Nádražím: 

V  této skupině devíti až jedenáctiletých dětí je k obecnému pohybovému rozvoj přidána specifická volejbalová příprava. Zaměřena je především na rozvoj techniky odbití obouruč vrchem a jednoruč vrchem i spodem. Tyto dovednosti si děti osvojují především v průpravných hrách a soutěžích. Zúčastňují se minivolajbalových turnajů a získávají povědomí o zákonitostech hry přes vysokou síť.