ORANŽOVÝ KROUŽEK (začátečníci) - 3. až 5. třída

Trenéři: Lenka Vávrová

Tělocvična ZŠ Za Nádražím: pondělí 14.00 - 15.00 a středa 14.00 - 15.00

V  této skupině devíti až jedenáctiletých dětí je k obecnému pohybovému rozvoj přidána specifická volejbalová příprava. Zaměřena je především na rozvoj techniky odbití obouruč vrchem a jednoruč vrchem i spodem. Tyto dovednosti si děti osvojují především v průpravných hrách a soutěžích. Zúčastňují se minivolajbalových turnajů a získávají povědomí o zákonitostech hry přes vysokou síť.