PŘÍPRAVKA - 4. až 6. třída

 

Trenér: Mgr. Miroslav Plichta

Tělocvična ZŠ Za Nádražím: 

V této skupině deseti až jedenáctiletých dětí je k obecnému pohybovému rozvoj přidána specifická volejbalová příprava. Zaměřena je především na rozvoj techniky odbití obouruč vrchem, obouruč spodem a jednoruč vrchem i spodem a cílem je příprava na přechod od prstového volejbalu ke hře ve třech a s využitím všech úderů. Tyto dovednosti si děti osvojují především v průpravných hrách a soutěžích. Zúčastňují se minivolajbalových turnajů a získávají širší povědomí o zákonitostech hry přes vysokou síť.

Trénují třikrát týdně.