ORANŽOVÝ KROUŽEK - CHLAPCI 

(začátečníci) - 3. až 5. třída

 

Trenéři: Mgr. Oldřich Záhoř, Mgr. Václav Švadlena

Tréninky:  St - 14.00 - 15.30 

                               Pá - 14.00 - 15.30 

Tělocvična ZŠ Za Nádražím: 

V  této skupině devíti až jedenáctiletých dětí je k obecnému pohybovému rozvoj přidána specifická volejbalová příprava. Zaměřena je především na rozvoj techniky odbití obouruč vrchem a jednoruč vrchem i spodem. Tyto dovednosti si děti osvojují především v průpravných hrách a soutěžích. Zúčastňují se minivolajbalových turnajů a získávají povědomí o zákonitostech hry přes vysokou síť.