Mladší žákyně - sezóna 2021 - 2022

 

Nejvýše zleva: Valková Barbora, Jirková Rosalie, Stejskalová Jana, Ševčíková Laura Ann, Šloufová Eliška, Šebestová Klára, Lobíková Ema

Uprostřed zleva: Kolářová Barbora, Něměčková Dominika, Šenkýřová Natálie, Moravcová Kristýna

Leží zleva: Doležalová Markéta, Shrbená Viktorie

Na fotografii chybí: Fousková Adéla, Pražáková Vanessa, Fišerová Zuzka, Kalistová Gabča, Kašáková Adéla, Prokůpková Petra, Černá Zuzka

 

Kalendář turnajů : 

DATUM SOUTĚŽ    
02.10.2021 KP3 pořadatel SK Hlincovka - ZŠ O. Nedbala (malá hala)
10.10.2021 KP6 pořadatel    Volejbal Tábor
06.11.2021 KP6 pořadatel    VK Madeta
13.11.2021 KP3 pořadatel Jindřichův Hradec
05.12.2021 KP6 pořadatel    VSK Český Krumlov
08.01.2022 KP3 pořadatel         Volejbal Tábor
23.01.2022 KP6 pořadatel    Jindřichův Hradec
13.02.2022 KP6 pořadatel    SK Třebín  
20.03.2022 KP3 pořadatel VK Madeta
09.04.2022 KP3 pořadatel         VSK Český Krumlov
 
& '()**+',)** -./0123/.4567.89:;<=>?=@?ABCD@EFG
H IJKL?CJM NOP6Q/38RS6T;
a IJKL?CJM NOP6Q/38RS6T;
b IJKL?CJM NOP6Q/38RS6T;
cc IJKL?CJM N0Q.79;/6de07.46f6XYY\ghiji_B?ik^Dj^'MF?l@K@?mnJD^'