Mladší žákyně - sezóna 2020 - 2021

Nejvýše zleva: Nováková Laura, Chacińská Eileen, Soustružníková Nella, Nejedlá Tonička

Vprostřed zleva: Debnárová Evelína, Ševčíková Laura Ann, Kůzlová Andrea, Turnerová Eleanor, Beterová Aneta

Nejníže zleva: Něměčková Dominika, Fousková Adéla, Jirková Rosalie, Kolářová Barbora, Štindlová Radka, Valková Barbora, Moravcová Kristýna

Na fotografii chybí: Pražáková Vanessa, Šloufová Eliška, Šustáčková Vendula, Vávrová Jana

 

Kalendář turnajů : 

2 ZÁŘ, ST

17:00–18:00

Volejbalový rodičák

ZŠ Za Nádražím

4 ZÁŘ, PÁ

 

MČR mladší žákyně 2007/2008

Sokolov

5 ZÁŘ, SO

 

MČR mladší žákyně 2007/2008

Sokolov

6 ZÁŘ, NE

 

MČR mladší žákyně 2007/2008

Sokolov

11 ZÁŘ, PÁ

 

Memoriál Přerov – 2008

Městská sportovní hala Přerov

12 ZÁŘ, SO

 

Memoriál Přerov – 2008

Městská sportovní hala Přerov

13 ZÁŘ, NE

 

Memoriál Přerov – 2008

Městská sportovní hala Přerov

26 ZÁŘ, SO

 

MČR Finále 2007/2008

 

27 ZÁŘ, NE

 

MČR Finále 2007/2008

 

28 ZÁŘ, PO

 

MČR Finále 2007/2008

 

3 ŘÍJ, SO

 

KP3 MLžky         

Český Krumlov

11 ŘÍJ, NE

 

KP6 MLžky

Madeta, hala TJ Lokomotiva

7 LIS, SO

 

KP6 MLžky

Tábor

8 LIS, NE

 

BV mini

TJ lokomotiva

14 LIS, SO

 

KP3 MLžky

Madeta, ZŠ O. Nedbala

6 PRO, NE

 

KP6 MLžky

Jindřichův Hradec

13 PRO, NE

 

BV mini

TJ lokomotiva

9 LED, SO

 

KP3 MLžky

Tábor

17 LED, NE

 

BV mini

Tj lokomotiva

24 LED, NE

 

KP6 MLžky

Český Krumlov

7 BŘE, NE

 

BV mini

Tj lokomotiva

14 BŘE, NE

 

KP6 MLžky

ŠV, hala TJ Lokomotiva

20 BŘE, SO

 

KP3 MLžky

Jindřichův Hradec

10 DUB, SO

 

KP3 MLžky

Hlincovka, ZŠ O. Nedbala

18 DUB, NE

 

BV mini

Tj lokomotiva

 

 
& '()**+',)** -./0123/.4567.89:;<=>?=@?ABCD@EFG
H IJKL?CJM NOP6Q/38RS6T;
a IJKL?CJM NOP6Q/38RS6T;
b IJKL?CJM NOP6Q/38RS6T;
cc IJKL?CJM N0Q.79;/6de07.46f6XYY\ghiji_B?ik^Dj^'MF?l@K@?mnJD^'